Національна асоціація Адвокатів України

20 липня 2022 представники адвокатури та прокуратури Хмельницької області обговорили проблемні питання взаємодії учасників кримінального провадження.

В роботі круглого столу також прийняли участь представники СУ та відділу
дізнання ГУНП в Хмельницькій області, СВ УСБУ в Хмельницькій області, СВ ТУ ДБР
розташованого у місті Хмельницькому, керівник регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області.

З вступним словом виступив керівник обласної прокуратури Олійник Олексій який
зауважив на важливості виконання завдань кримінального провадження, дотримання
кримінального процесуального законодавства та дотримання розумних строків досудового
розслідування та судового розгляду, висвітлив важливість взаємодії усіх учасників
кримінального провадження для досягнення завдань кримінального провадження.

Проблемні питання взаємодії органів досудового розслідування, прокуратури як
процесуальних керівників у кримінальному провадженні з адвокатами висвітлив у своєму
виступі начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією
України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької
обласної прокуратури Микола Максимчук. Серед них він визначив тривалість розгляду
кримінальних проваджень в суді через відкладення адвокатами судових засідань, труднощі
під час виконання вимог ст. 290 КПК України через ухилення адвокатів від виконання
процесуальних обов’язків.

Адвокатська спільнота звернула увагу правоохоронців на проблемні питання
взаємодії між органами досудового розслідування та прокуратури, які виникають ще на
стадії початку досудового розслідування, зокрема на проблему ототожнення адвоката з
клієнтом, проблему допуску адвоката до здійснення захисту клієнта на стадії затримання,
ігнорування клопотань сторони захисту, невиконання процесуальних вимог щодо надання
адвокату матеріалів досудового розслідування для ознайомлення в порядку ст. 221 КПК
України, невиконання вимог ст. 135 КПК України щодо повідомлення адвокатів про
проведення слідчих та процесуальних дій, ігнорування клопотань адвокатів щодо
кваліфікації кримінального правопорушення. Також було звернуто увагу керівництва
правоохоронних органів на затягування розгляду кримінальних проваджень в судах через
відсутність сторони обвинувачення, хоча в кримінальному провадженні працює група
прокурорів, зміну прокурорів, незабезпечення стороною обвинувачення явки свідків
обвинувачення, відкриття матеріалів стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України під час
судового розгляду. Було обговорено проблемне питання залучення адвоката БПД, його
участь у слідчих діях при наявності адвоката за угодою, роз’яснено відсутність підстав у
органів досудового розслідування стверджувати про заміну або відмову від адвоката в
порядку ст. 54 ПК України у таких випадках. Розглянуто проблемне питання залучення
адвокатів БПД для окремої процесуальної дії без узгодження з адвокатом, який здійснює
захист у кримінальному провадженні, про проведення слідчої дії та неповідомлення
останнього про таку. Також було підняте проблемне питання зміни кваліфікації та укладення
угод під час досудового розслідування та розгляду справи в суді, та проблеми комунікації з
органами прокуратури.

За результатами круглого столу було вирішено, що взаємодія між учасниками
кримінального провадження, зокрема між органами досудового розслідування, прокуратури
та адвокатами сприятиме реалізації основних завдань та засад кримінального провадження,
визначених у ст. 2, ст. 7 КПК України. В свою чергу керівництво Хмельницької обласної

прокуратури, врахувавши усі проблемні питання які були підняті представниками
адвокатського корпусу, визначило особу, яка буде відповідальною за таку взаємодію при
виникненні проблемних питань у адвокатів під час досудового розслідування та розгляду
справи в суді – начальника управління нагляду за додержанням законів Національною
поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
Хмельницької обласної прокуратури Микола Васильович Максимчук ( 096) 255-01-68.
Маємо надію, що такі заходи та взаємодія між учасниками кримінального
провадження сприятимуть якнайкращій реалізації адвокатами своїх прав та обов’язків у
кримінальному провадженні.

 


Рада адвокатів Хмельницької області © 2015.