Національна асоціація Адвокатів України

Нормативна база

Помічник адвоката – фізична особа, яка здійснює діяльність на підставі та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кодексом законів про працю України, Правилами адвокатської етики та Положенням про помічника адвоката, затвердженим рішенням Ради адвокатів України №113 від 25 вересня 2015 року.

Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту, володіють державною мовою. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог законодавства про працю та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Обов’язковість внесення відомостей про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України

Адвокат, адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання, які уклали трудовий договір із помічником адвоката (заявник), звертаються із заявою про видачу посвідчення помічника адвоката та внесення відомостей про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України. Особа, яка не має посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, не має статусу помічника адвоката та права виконувати пов’язані з цим статусом дії.

Положення про помічника адвоката

Рішення РАУ № 265 Про врахування стажу роботи помічника адвоката який працює неповний робочий тиждень

Рішення РАУ №226 від 27 вересня 2013 року про затвердження роз’яснень стосовно роботи помічника адвоката за трудовим договором (контрактом)

Роз’яснення до рішення РАУ №226 від 27 вересня 2013 року стосовно роботи помічника адвоката за трудовим договором (контрактом) з адвокатом як з самозайнятою особою

Рішення РАУ № 36 Щодо прав помічника адвоката на ознайомлення з матеріалами справи в судіРада адвокатів Хмельницької області © 2015.