Національна асоціація Адвокатів України

Нормативна база


Рішення №136 Про внесення змін до Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція)

Переглянути


Рішення №135 Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 2022 – 2023 роки

Переглянути


Рішення №133 Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2022 році

Переглянути


Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Переглянути


Рішення №22 Про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій

Переглянути


Рішення РАУ №123 “Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2021 році”

Про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування:

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня двома платежами згідно наступного розподілу:

-70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;
-30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України .

В абзаці 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», визначено, що розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

Особи, які склали присягу адвоката та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному обсязі, незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано.

Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік в якому таке право поновлено у повному обсязі.

Адвокати, які мають підстави для отримання пільги або продовження наданої раніше пільги по сплаті адвокатського внеску, мають подати заяви до ради адвокатів регіону та до НААУ до 31 грудня поточного року.

Заява подається в оригіналі, з підписом адвоката.

До заяви мають бути додані копії документів, які підтверджують пільговий статус.

Рішенням Ради адвокатів України №22 встановлено категорії адвокатів, які звільняються від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Під звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску підпадають наступні категорії адвокатів:

  • Особи з інвалідністю 1 та 2 групи;
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники бойових дій, ветерани війни;
  • Особи, які приймали участь у бойових діях на територіях інших країн – учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни;
  • Особи, які захищають та/або захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть та/або брали безпосередню участь в АТО/ООС , забезпеченні її проведення та отримали статус учасника бойових відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • Особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій;
  • Особи, які були вимушені покинути місце свого постійного проживання, у зв’язку з проведенням АТО/ООС;
  • Особи, мобілізовані для проходження військової служби, у разі, якщо такий внесок раніше не був ними сплачений.

Рішення про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску приймається за наявності підтверджуючих документів відповідного статусу заявника:

– радою адвокатів регіону щодо 70% щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

– Радою адвокатів України, Національною асоціацією адвокатів України щодо 30% щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування відповідно.

РАР, Рада адвокатів України, Національна асоціація адвокатів України можуть витребувати додаткові відомості щодо набуття відповідного статусу (довідку про безпосередню участь в АТО/ООС, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності та терміну непрацездатності, довідку про перебування в ЄДАРП та інші документи).

Отримати консультації з питань оплати внесків можна у РАР або у відділі ЄРАУ НААУ, звернувшись на адресу vnesok@mail.unba.org.ua.


Рада адвокатів Хмельницької області © 2015.