Національна асоціація Адвокатів України

Нормативна база


ПОРЯДОК підвищення кваліфікації адвокатів України


БАЛИ ЗА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ – ЯК, СКІЛЬКИ І ЗА ЩО


Згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст.21),  Правил адвокатської етики (ст.11) та Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України затвердженого рішенням РАУ №85 від 16.02.2013р. зі змінами і доповненнями від 27.09.2013р. (п. 2) –  підвищення свого професійного рівня  є  важливим професійним обов’язком адвокатів.

За результатами участі адвоката у заходах підвищення кваліфікації  видається відповідний сертифікат встановленої форми та нараховуються залікові бали, які є основою для оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів.

Оцінюваний період дорівнює трьом рокам. Протягом  цього періоду адвокат має отримати не менше 30 залікових балів, в тому числі  не менше 6 балів за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності. Кожного року протягом періоду оцінювання адвокат зобов’язаний отримати не менше 10 балів.

Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений на наступний період у кількості, що не перевищує 10 балів.

Таблиця нарахування кількості балів:

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації Кількість залікових балів
1 Навчання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у ВНЗ 3 та 4 рівня акредитації (у.т.ч. програми дистанційного навчання) 1 академічна година – 1 бал, але не більше 24 балів
2 Викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у ВНЗ 3 та 4 рівня акредитації (у.т.ч. програми дистанційного навчання) 1 академічна година – 1 бал
3 –    Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі РАУ, ВКДКА, рад адвокатів регіону, КДКА 1 академічна година – 1 бал
4       Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться вищими навчальними закладами, місцевими, всеукраїнськими та міжнародними об’єднаннями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів, в Україні та за кордоном 1 академічна година – 1 бал
5       Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 1 академічна година – 1 бал
6 Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням  на заходах, зазначених у графі 3,4,5 цієї таблиці 5 балів
7 Навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при радах адвокатів регіону 1 академічна година – 2 бали
8 Викладання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при радах адвокатів регіону 1 академічна година – 3 бали
9 Публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та закордоном 1 друкований аркуш – 1 бал
10 Видання монографій, підручників, посібників ( у тому числі у співавторстві) 1 видання – 10 балів
11 Здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  при здійсненні адвокатської діяльності 30 балів
12 Здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при здійсненні адвокатської діяльності 45 балів
13 Навчання за професійними програмами у ВНЗ 3 та 4 рівня акредитації (у т.ч. програми дистанційного навчання), з отримання відповідного свідоцтва ВНЗ, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, тощо, у галузях, суміжних з адвокатською діяльністю 1 академічна година – 2 бали
14 Річна підписка на профільне видання 1 бал за кожне видання, але не більше 2 балів на рік

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь в заходах  з підвищення кваліфікації та не пізніше 31 січня кожного року надати радів адвокатів регіону картку обліку залікових балів (форма – в Порядку) та копії документів, що підтверджують його участь у заходах. Адвокату, який виконав ці вимоги, видається сертифікат про підвищення кваліфікації!

 

РІШЕННЯ №9-5/16 про внесення доповнень до рішення Ради адвокатів Хмельницької області №8-8/16 від 13.07.2016р. “Про розгляд облікових карток про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015 роки та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації.


СПИСОК адвокатів Хмельницької області яким видано Свідоцтво про підвищення кваліфікації за період оцінювання 2013-2015 роки


РІШЕННЯ № 8-8 /16 про розгляд облікових карток про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015 роки та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації


РІШЕННЯ № 7- 7 /16 про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікації

РІШЕННЯ № 2-9/16 про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікаціїРада адвокатів Хмельницької області © 2015.