Національна асоціація Адвокатів України

Нормативна база


ПОРЯДОК підвищення кваліфікації адвокатів України


БАЛИ ЗА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ – ЯК, СКІЛЬКИ І ЗА ЩО


Згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст.21),  Правил адвокатської етики (ст.11) та Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України затвердженого рішенням РАУ №85 від 16.02.2013р. зі змінами і доповненнями від 27.09.2013р. (п. 2) –  підвищення свого професійного рівня  є  важливим професійним обов’язком адвокатів.

За результатами участі адвоката у заходах підвищення кваліфікації  видається відповідний сертифікат встановленої форми та нараховуються залікові бали, які є основою для оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів.

Оцінюваний період дорівнює трьом рокам. Протягом  цього періоду адвокат має отримати не менше 30 залікових балів, в тому числі  не менше 6 балів за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності. Кожного року протягом періоду оцінювання адвокат зобов’язаний отримати не менше 10 балів.

Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений на наступний період у кількості, що не перевищує 10 балів.

Таблиця нарахування кількості балів:

Діяльність що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів Кількість  залікових балів
1. Навчання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня державної акредитації (в тому числі програмами дистанційного навчання). 1 академічна година – 1 бал, але не більше 24 балів
2. Викладання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання). 1 академічна година –

1 бал

3. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, дистанційних курсах, вебінарах, інших он-лайн заходах тощо, які організовуються та проводяться за участі Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіону, Вищої школи адвокатури НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. 1 година – 1 бал
4. Участь в акредитованих Експертною радою НААУ  міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, дистанційних курсах, вебінарах, інших он-лайн заходах тощо, які організовуються та проводяться вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками, асоціаціями адвокатів, громадськими організаціями юристів, державними та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном. 1 година – 1 бал
5. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та які були акредитовані Експертною радою НААУ. 1 година – 1 бал
6. Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-

методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, он-лайн заходах тощо, які організовуються та проводяться за участі Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіону, Вищої школи адвокатури НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури,

5 балів за доповідь
Координаційного центру з надання правової допомоги або центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів, іншими громадськими організаціями юристів, державними та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном.
7 Навчання в Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при Вищій школі адвокатури НААУ. 1  академічна година –

2  бали

8 Викладання в Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при радах адвокатів регіону в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 1 академічна година –

3 бали

9. Публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науковопрактичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном. 1 сторінка друкованого видання (або 3000 знаків без пробілів іншого, ніж сторінка, формату) –  1 бал
11. Видання монографій, підручників, посібників з правової тематики (в тому числі у співавторстві). 1 видання –  10 балів
12 Здобуття наукового ступеня доктора філософії  в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності. 30 балів
13 Здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності. 45 балів
14. Навчання за акредитованими Експертною радою НААУ професійними програмами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання), з отриманням відповідного свідоцтва вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, он-лайн заходах тощо, у галузях, суміжних з адвокатською діяльністю. 1 академічна година –

1 бал

15. Самостійне навчання (самоосвіта). 1 година – 1 бал, але не більше 2 балів на рік
16. Підписка на профільне юридичне видання (електронне або друковане). 1 бал – за кожне видання, але не більше 2 балів на рік

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь в заходах  з підвищення кваліфікації та не пізніше 31 січня кожного року надати радів адвокатів регіону картку обліку залікових балів (форма – в Порядку) та копії документів, що підтверджують його участь у заходах. Адвокату, який виконав ці вимоги, видається сертифікат про підвищення кваліфікації!

 


РІШЕННЯ № 82 від 01 червня 2018 року Про внесення та затвердження змін до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України


РІШЕННЯ №9-5/16 про внесення доповнень до рішення Ради адвокатів Хмельницької області №8-8/16 від 13.07.2016р. “Про розгляд облікових карток про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015 роки та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації.


СПИСОК адвокатів Хмельницької області яким видано Свідоцтво про підвищення кваліфікації за період оцінювання 2013-2015 роки


РІШЕННЯ № 8-8 /16 про розгляд облікових карток про підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області за період оцінювання 2013-2015 роки та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації


РІШЕННЯ № 7- 7 /16 про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікації


РІШЕННЯ № 2-9/16 про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікації


РІШЕННЯ № 6-1/19 про видачу адвокатам свідоцтв про підвищення кваліфікації


СПИСОК адвокатів Хмельницької області яким видано Свідоцтво про підвищення кваліфікації за період оцінювання 2016-2018 рокиРада адвокатів Хмельницької області © 2015.